BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN HỚN QUẢN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Stt Họ và Tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo CMNV LL
CT
Tin học Ngoại ngữ Ngày vào Đảng Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
   
I/ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH HUYỆN ĐOÀN (05 đồng chí)
1
 
Nguyễn Viết Đợi 1984   Kinh Không - ĐH SP Ngữ văn
- Đang học
Thạc sĩ VHVN
TC B B1
Châu âu
7/5/2008
7/5/2009
Ninh Bình Bí thư Huyện Đoàn
Nhiệm kì 2017 - 2022
 
2 Trương Văn Nga 1986   Kinh Không ĐH SP Lịch sử SC B B 23/12/2013
23/12/2014
Nghệ An PBT Huyện Đoàn
Nhiệm kì 2017 - 2022
 
3 Lê Thị Thùy An   1989 Kinh Không Đại học quản lý giáo dục SC B B 19/8/2015
19/8/2016
Thanh Hóa Chuyên viên - PCT Hội LHTNVN huyện  
4 Trương Thị Phương   1989 Kinh Không - CĐ Kế toán
- Đang học ĐH Luật
SC B B 11/11/2016
-           
Nghệ An Chuyên viên – PCT Hội Đồng Đội huyện  
5 Nguyễn Bá Thưởng 1991   Kinh Không ĐH SP Nhân học
 
SC A B - Hà Nội Chuyên viên
 Huyện Đoàn
 
II/ KHỐI NÔNG THÔN ( Cơ cấu 13 đồng chí)
6 Đỗ Thế Lưu 1985   Kinh Không Trung cấp điện TC A - 3/2/2012
3/2/2013
Bình Phước Bí thư xã Đoàn
Tân Lợi
 
7 Đoàn Đại Đế Quốc Pháp 1989   Kinh Không Trung cấp
thanh vận
TC - - 20/10/2015
20/10/2016
Quảng Trị Bí thư xã Đoàn Minh Đức  
8 Thị Bé Lan   1989 S tiêng Không Trung cấp hành chính văn phòng SC - - 8/01/2014
8/01/2015
Bình Phước Bí thư xã Đoàn Thanh An  
9 Trần Quốc Tú 1985   Kinh Không Trung cấp LLCT Đang học ĐH Luật TC - - 16/3/2012 Thái Bình Bí thư xã Đoàn
Tân Quan
 
10 Nguyễn Quang Sơn 1986   Kinh Không Trung cấp
thanh vận
TC - - 19/8/2009
19/8/2010
Thanh Hóa Bí thư xã Đoàn
Tân Hiệp
 
11 Nguyễn Hoàng Nhân Thanh 1986   Kinh Không Trung cấp Quân sự
Trung cấp quản lý
Hành chính
TC A B 09/09/2008
09/09/2009
Tây Ninh Bí thư xã Đoàn
Tân Hưng
 
12 Đinh Trọng Nam 1987   Kinh Không ĐH giáo dục
 thể chất
SC B A - Nghệ An Bí thư xã Đoàn
Tân Khai
 
13 Lê Văn Quý 1989   Kinh Không ĐH giáo
dục thể chất
SC B B 6/6/2016 Thanh Hóa Bí thư xã Đoàn Thanh Bình  
14 Hoàng Văn Phúc 1988   Kinh Không  ĐH Quản trị
 kinh doanh
- - - 16/4/2014
16/4/2015
TP. HCM Bí thư xã Đoàn Minh Tâm  
15 Võ Thị Kim Duyên   1990 Kinh Không ĐH  kế toán SC B B 24/10/2014
24/10/2015
Bình Dương Bí thư xã Đoàn Phước An  
16 Phan Lê Trung Thông 1986   Kinh Không Trung cấp điện tử Đang học ĐH Luật TC A - 5/11/2010
5/11/2011
Quảng Trị Bí thư xã Đoàn
An Khương
 
17 Nguyễn Anh Tuấn 1984   Kinh Không Trung cấp
thanh vận
TC A B 7/11/2010
7/11/2011
Bình Phước Bí thư xã Đoàn
An Phú
 
18 Hồ Văn Quyền 1987   Kinh Không Trung cấp thanh vận Đang học
ĐH Luật
TC A A 12/01/2010
12/01/2011
Nghệ An Bí thư xã Đoàn Đồng Nơ  
III/ KHỐI HCSN - LLVT ( Cơ cấu 04 đồng chí)
19 Nguyễn Trung Hiếu 1986   Kinh Không ĐH Giao thông
 vận tải
SC B B 17/6/2016
-
Tp. Hồ Chí Minh Bí thư văn phòng Huyện ủy  
20 Nguyễn Thị Hồng Liễu   1986 Kinh Không ĐH Công nghệ thông tin SC B B - Nghệ An Bí thư chi đoàn
Bảo hiểm xã hội
 
21 Trần Hữu Trí 1984   Kinh Không ĐH Luật SC B B 8/8/2014
8/8/2015
Bình Phước Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện  
22 Phan Thành Nhân 1985   Kinh Không CĐ Quân sư - - - 15/10/2007
15/10/2008
Long An BT Chi đoàn
Ban chỉ huy
Quân sự huyện
 
IV/ KHỐI THPT ( Cơ cấu 02 đồng chí)
23 Nguyễn Xuân Hoàng 1982   Kinh Không ĐH Ngữ Văn SC B B 6/6/2012
6/6/2013
Nghệ An BT Đoàn Tr. THPT Nguyễn Hữu Cảnh  
24 Nguyễn Đức Anh 1988   Kinh Không ĐHSP TC -QP SC A A - Quảng Bình Bí thư Đoàn
Trường THPT Trần Phú
 
V/ CÁC CƠ CẤU NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ CÓ MỐI LIÊN HỆ CÔNG TÁC VỚI  HUYỆN ĐOÀN
( Cơ cấu 03 đồng chí) 
25 Nguyễn Viết Đức 1982   Kinh Không ĐH sư phạm SC - - x Nghệ An Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện  
26 Đoàn Thanh Lâm 1987   Kinh Không Thạc sĩ giáo dục
 thể chất
TC A B 29/4/2014 Bình Phước P.giám đốc Trung tâm VH -TT huyện  
27 Võ Trần Huy 1990   Kinh Không CĐ cơ khí SC A A   Bến Tre Chuyên viên - Phó Bí thư Chi đoàn Phòng LĐTB&XH  
 
 
THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 5124
  • Tổng lượt truy cập: 9227356