Văn bản theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017- 2018 - 2019 - 2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 BÁO CÁO PLSL ĐẦU NĂM

BÁO CÁO
Phụ lục số liệu công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học đầu năm học 2019 - 2020

12/09/2019 Tải về
2 BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐOÀN TRƯỜNG HỌC ĐẦU NĂM (GẤP)

BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐOÀN TRƯỜNG HỌC ĐẦU NĂM

10/09/2018 Tải về
3 BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐẦU NĂM (GẤP)

BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỘI ĐẦU NĂM

10/09/2018 Tải về
4 PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU THÁNG THANH NIÊN

PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU THÁNG THANH NIÊN

26/03/2018 Tải về
5 TỔNG HỢP BÁO CÁO

TỔNG HỢP VIỆC NỘP BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ3 tháng đầu năm 2018

14/03/2018 Tải về
6 BC

BIỂU MẪU BÁO CÁO TUẦN THÁNG THANH NIÊN

28/02/2018 Tải về
7 BC phụ lục số liệu gửi gấp trong ngày 27/02

26/01/2018 Tải về
8 vb

VĂN BẢN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017
(Các đ/c tải và giải nén, nghiên cứu trước)

05/01/2018 Tải về
9 23/BC-BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên huyện Hớn Quản năm 2016

08/03/2017 Tải về
10 Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020.

10/04/2016 Tải về
11 10/BC-BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên huyện Hớn Quản năm 2015

28/01/2016 Tải về
12 HỒ SƠ BÁO CÁO NĂM 2015

GẤP: Hồ sơ báo cáo năm 2015 gồm Hướng dẫn chấm điểm thi đua - PLSL - PL mô hình tiêu biểu năm 2015

27/10/2015 Tải về
13 mẫu báo cáo 2015

mẫu báo cáo số liệu đội (Gấp)

06/10/2015 Tải về
14 Tài liệu

GẤP - Tài liệu Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 & 6 tháng đầu năm 2015.

18/06/2015 Tải về
15 Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo Số liệu triển khai thực hiện Đề án 103 giai đoàn 2011 – 2015.

31/05/2015 Tải về
16 Báo cáo gấp

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc - Báo cáo gấp số liệu tổ chức Đoàn.

27/02/2015 Tải về
17 ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2014)

01/10/2014 Tải về
18 BC

Báo cáo phụ lục số liệu công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học đầu năm học 2014 – 2015.

16/09/2014 Tải về
19 Báo cáo Phụ lục số liệu công tác Đoàn trường học

Báo cáo phụ lục số liệu công tác Đoàn trường học đầu năm học 2014 – 2015.

17/09/2014 Tải về
20 BÁO CÁO Mô hình công tác Đoàn, Đội trường học

Báo cáo mô hình công tác Đoàn, Đội trường học triển khai hiệu quả tại đơn vị, năm học 2014 – 2015.

17/09/2014 Tải về
21 BC/HĐTN

Dự thảo báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Hớn Quản 6 tháng đầu năm 2014

22/07/2014 Tải về
 

Danh mục văn bản

THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 18983
  • Tổng lượt truy cập: 15083307