Văn bản theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017- 2018 - 2019 - 2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 08-CTr/HĐTN/2021

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

29/12/2020 Tải về
2 07-Ctr/HĐTN

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

21/10/2020 Tải về
3 01-CTr/HĐĐ 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHNG TRÀO TTN NĂM HỌC 2020-2021

21/10/2020 Tải về
4 47-CTr/HĐTN-PGD&ĐT/2020

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minhhuyện Hớn Quản với Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020

02/03/2020 Tải về
5 01-Ctr/UBH/2020

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020

03/02/2020 Tải về
6 05-CTr/HĐTN

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020

26/12/2019 Tải về
7 DỰ THẢO

DỰ THẢO
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTn năm 2020

17/12/2019 Tải về
8 04 -CTr/HĐTN/2019

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020.

19/09/2019 Tải về
9 01-CTr/HĐĐ/2019

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020

12/09/2019 Tải về
10 03-HD/HĐTN/2018

HƯỚNG DẪN
Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022

18/12/2018 Tải về
11 01-CT/UBH/2019

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019

31/01/2019 Tải về
12 03-CTr/HĐTN/2019

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

31/01/2019 Tải về
13 01 /CTr-HĐĐ/2018

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

27/08/2018 Tải về
14 02-CTr/HĐTN/2018

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019

27/08/2018 Tải về
15 01-CT/UBH/2018

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

21/03/2018 Tải về
16 03-CT/TĐTN-BTG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/03/2018 Tải về
17 01-CTr/HĐTN/2018

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

04/02/2018 Tải về
18 DTCTr

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2018

24/11/2017 Tải về
19 01 /CTr-HĐĐ/2017

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

28/08/2017 Tải về
20 05 -CTr/HĐTN/2017

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018

28/08/2017 Tải về
21 03 - CTr/HĐTN/2017

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

01/08/2017 Tải về
22 04 -CTr/HĐTN/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Của Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

01/08/2017 Tải về
23 01-CT/UBH

CHƯƠNG TRÌNHCông tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017

20/02/2017 Tải về
24 01-CTr/HĐTN2017

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

06/01/2017 Tải về
25 DUTHAO-CTr/HĐTN

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

22/11/2016 Tải về
26 TAI LIEU TAP HUAN LIEN DOI

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LIÊN ĐỘI
(anh/chị tải về giải nén)

20/10/2016 Tải về
27 03-CTr/HĐTN

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017

07/09/2016 Tải về
28 01-CTr/HĐĐ2016

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

05/09/2016 Tải về
29 02-CTr/HĐTN2016b

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của Ban Chấp hành Huyện Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XI, tỉnh Bình Phước lần thứ X, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

15/03/2016 Tải về
30 02-CTr/HĐTN2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của Ban Chấp hành Huyện Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XI, tỉnh Bình Phước lần thứ X, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

15/03/2016 Tải về
1 2  Trang sau
 

Danh mục văn bản

THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 131
  • Hôm nay: 18983
  • Tổng lượt truy cập: 15084386