NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIẾP TỤC CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 49/2021/NĐ-CP

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện đã triển khai rộng rãi chương trình cho vay Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện.

TUỔI TRẺ HỚN QUẢN - TIẾP LỬA TRUYỀN THỐNG CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Nhân ngày truyền thống cựu thanh niên xung phong Việt Nam 15/7, sáng ngày 15/7/2022 Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp cùng Hội Cựu thanh niên xung phong huyện tổ chức đến thăm hỏi các cựu thanh niên già yếu, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN HỚN QUẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI XÃ THANH AN

Ngày 04/11/2022, Bà Đặng Thị Kim Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hớn Quản làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Thanh An

Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

THÔNG BÁO Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản

KIểM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN, HộI VÀ HOạT ĐộNG ủY THÁC 6 THÁNG ĐầU NĂM 2022

Nhằm nắm bắt rõ tình hình hoạt động Công tác Đoàn, Hội phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm, giám sát hoạt động ủy thác năm 2022 đồng thời định hướng các nội dung hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022. BTV Huyện Đoàn đã tổ chức kiểm tra Công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm, giám sát hoạt động ủy thác năm 2022 tại các xã do đồng chí Lê Thanh Hoàng - Bí thư huyện Đoàn - làm Trưởng đoàn.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ.

Ngày 26/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CPvề chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

Thực hiện Thông báo số 680/TB-NHCS ngày09/8/2022 của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường giải ngân chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã nỗ lực triển khai nghị quyết 11/NQ-CP về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập

Thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiều học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 24/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm mon, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28 - 4 - 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61 NĐ-CP ngày 09-7-2015, Nghị định 74 NĐ-CP ngày 23 - 9 - 2019 của Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của NHCSXH huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

NHCSXH CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 27 - 4 - 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

Ngày 04/04/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

NHCSXH huyện Hớn Quản tăng tốc giải ngân các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm 2022

Bám sát nội dung chỉ đạo của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

HUY ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN

Gửi Tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) không chỉ là tiết kiệm cho bản thân và gia đình mà chính là đang cùng đồng hành với Nhà nước chung tay vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn vốn vay cho các đối tượng khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian tới, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 29/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản tiến hành triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021.

NHCSXH huyện: Tập trung nguồn lực cho công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn trên địa bàn huyện năm 2021

Triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH đồng thời xây dựng kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2021.

Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 
THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 1086
  • Tổng lượt truy cập: 13134892