Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiều học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 24/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm mon, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28 - 4 - 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61 NĐ-CP ngày 09-7-2015, Nghị định 74 NĐ-CP ngày 23 - 9 - 2019 của Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của NHCSXH huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

NHCSXH CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 27 - 4 - 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

Ngày 04/04/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

NHCSXH huyện Hớn Quản tăng tốc giải ngân các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm 2022

Bám sát nội dung chỉ đạo của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

HUY ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN

Gửi Tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) không chỉ là tiết kiệm cho bản thân và gia đình mà chính là đang cùng đồng hành với Nhà nước chung tay vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn vốn vay cho các đối tượng khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian tới, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 29/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản tiến hành triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021.

NHCSXH huyện: Tập trung nguồn lực cho công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn trên địa bàn huyện năm 2021

Triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH đồng thời xây dựng kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2021.

NHCSXH huyện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, với nội dung cụ thể như sau:

Hớn Quản: Kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác năm 2021.

Nhằm nắm bắt rõ tình hình hoạt động Công tác Đoàn, Hội phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm, giám sát hoạt động ủy thác năm 2021 đồng thời định hướng các nội dung hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2021. Ngày 15 - 20/6 BTV Huyện Đoàn đã tổ chức kiểm tra Công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm, giám sát hoạt động ủy thác năm 2021 tại các xã do đồng chí Lê Thanh Hoàng - Bí thư huyện Đoàn - làm Trưởng đoàn.

NHCSXH “TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG” CHO 80 HSSV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Nhằm tạo điều kiện cho HSSV kịp thời tiếp cận nguồn vốn vay để trang trải chi phí học tập, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã khẩn trương phối hợp với hội đoàn thể (HĐT) nhận ủy thác và các Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), triển khai cho vay đối với đối tượng này.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ với nội dung cụ thể như sau:

Ngân hàng Chính sách xã tổ chức Hội nghị tập huấn cho Chủ tịch UBND cấp xã và Cán bộ Tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cấp huyện năm 2021

Vừa qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch UBND cấp xã - là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu NHCSXH huyện Hớn Quản và 02 điểm cầu tại UBND xã có sự tham dự của 13/13 đồng chí là Chủ tịch UBND cấp xã.

CHI ĐOÀN ẤP ĐỒNG DẦU, XÃ MINH ĐỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3 VỚI CHỦ ĐỀ "TỰ HÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH'

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, hòa chung với tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn Hớn Quản, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Minh Đức đã triển khai tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3 CHỦ ĐỀ "TỰ HÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH"

Trong không khí náo nức của Tháng Thanh niên, hòa chung không khí tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn Hớn Quản, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn xã An Khương đã triển khai tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ với nội dung cụ thể như sau:

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/QĐ-HĐTQ VỀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng chính phủ.

Các tin khác

1 2 3 ... 45 46 47  Trang sau
 
THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 2924
  • Tổng lượt truy cập: 7335752